Office Location

Office Location

Head Office
Yuraku-cho Building,
10-1 Yuraku-cho 1 chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006 Japan
Tel: +81-3-3214-7330, Fax: +81-3-3214-6731

Closest railway stations
Yamanote Line/Yurakucho Line Yurakucho Station
Hibiya Line/Chiyoda Line/Toei Mita Line Hibiya Station

Hokkaido Office
Atsubetsukita3jo, 5-14-16, Sapporo Atsubetsu-ku, Hokkaido,
004-0073 Japan
Obihiro Representative Office
Higashi1jo, 1-1-1, Obihiro-shi, Hokkaido,
080-0801 Japan
Fukuoka Office
JPR Hakata Building 9F,
4-4, Hakataeki Mae 1 chome, Hakata-ku, Fukuoka City
812-0011
Tel: +81-92-437-3201, Fax: +81-92-472-7794